La geologia

Súria és un punt de gran interès geològic per la confluència dels anticlinals de Balsareny i de Súria, separats per la falla del Tordell. Un dels indrets en què l’anticlinal de Balsareny emergeix a la superfície, l’anomenat Mig-Món, és un dels principals símbols de Súria i forma part de l’escut de la vila.

Fa 65 milions d’anys, la col·lisió entre les plaques tectòniques ibèrica i eurasiàtica va donar lloc a la creació d’un mar interior que va quedar atrapat entre les muntanyes dels Pirineus, aleshores en formació. Les zones més profundes es trobaven a la Catalunya central i a Navarra, i van rebre grans quantitats de sediments fluvials que van ser l’origen dels jaciments salins a mesura que les aigües d’aquest mar interior s’anaven evaporant fins a la seva desaparició total.

Per aquest motiu, un dels principals components del subsòl surienc és el clorur potàssic. La seva explotació, iniciada fa gairebé cent anys, ha convertit Súria en el principal centre miner de Catalunya. Del clorur potàssic surt la potassa, un mineral bàsic per a l’agricultura com a component d’adobs. Altres minerals presents al subsòl de Súria són la calcita, el guix, el quars i la melanterita.

Les capes subterrànies de clorur potàssic, alternades amb capes de sals sòdiques, es troben a centenars de metres de profunditat a les dues bandes del riu Cardener. El tractament al qual és sotmès aquest mineral per a la separació de la potassa genera uns runams salins que han de ser objecte d’un tractament especial per evitar conseqüències negatives per al medi ambient.